בי"ס לאדריכלות | תל-אביב

פבלו אלטמן
נעמה לייב
טל נגל

צוות

על הפרויקט

תל אביב

מיקום

שנה

אוניברסיטת ת"א

מזמין

7,000 מ"ר

גודל

תחרות

סטטוס