בי"ס לאדריכלות | תל-אביב

פבלו אלטמן
נעמה לייב
טל נגל

צוות

מבנה בית הספר לאדריכלות על פי הצעתנו, מנצל את מיקומו האסטרטגי בדופן האוניברסיטה, על מנת לייצר יחסי גומלין הדדיים בין אופיו הייחודי של בית הספר ובין חיי העיר, באופן שיתרום לשני הצדדים גם יחד.
המבנה מחולק לשלושה אגפים ורטיקליים: אגף הסטודיו – עם הפנים לעיר ולרחוב, אגף הגלריה – עם הפנים לכיכר אנטין, ואגף בית הספר – עם הפנים לאוניברסיטה. שלושת האגפים מקיפים חלל מרכזי פתוח עם גרם מדרגות רב תכליתי המשמש כאלמנט המחולל של המבנה.

על הפרויקט

תל אביב

מיקום

שנה

אוניברסיטת ת"א

מזמין

7,000 מ"ר

גודל

תחרות

סטטוס