בית אנפה | מודיעין

פבלו אלטמן
טל נגל

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

ס.י.ג תעשיות

7,000 מ"ר

שנה

מזמין

גודל

בתכנון

סטטוס