בית אנפה | מודיעין

פבלו אלטמן
טל נגל

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

שנה

ס.י.ג תעשיות

מזמין

7,000 מ"ר

גודל

בתכנון

סטטוס