בית דונה 2 | מודיעין

פבלו אלטמן
מגנניה קבדה פרידמן
נעמה לייב פקרמן
פולינה צ׳רננקו

צוות

מבנה משרדים וקומת מסחר כפולה הנמצא ברחוב הראשי של מע״ר מודיעין.

בתהליך התכנון שמנו דגש על אופי החזיתות ומיקומי הצללות שעוצבו בהתאם לכיווני השמש והרחוב.

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

2020

דונה

12,000 מ״ר

שנה

מזמין

גודל

בנוי

סטטוס