בנין רקיע | מודיעין

פבלו אלטמן
אוקסנה קליאבר
מגנניה קבדה פרידמן
זלמן נימוי

צוות

מבנה משרדים וקומת מסחר כפולה,
הנמצא ברחוב הראשי של מע"ר
מודיעין.
יצירת כיכר פנימית, "פיאצה", על ידי
הסתת הבנין לצד אחד של המגרש,
על מנת להגדיל את שטחי המסחר
וליצירת התרחשות למשיכת האנשים.

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

2020

בנין רקיע

30,000 מ"ר

שנה

מזמין

גודל

בנוי

סטטוס