בנין רקיע | מודיעין

פבלו אלטמן
אוקסנה קליאבר
מגנניה קבדה פרידמן
זלמן נימוי

צוות

מבנה משרדים וקומת מסחר כפולה,
הנמצא ברחוב הראשי של מע"ר
מודיעין.
יצירת כיכר פנימית, "פיאצה", על ידי
הסתת הבנין לצד אחד של המגרש,
על מנת להגדיל את שטחי המסחר
וליצירת התרחשות למשיכת האנשים.

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

2020

שנה

בנין רקיע

מזמין

30,000 מ"ר

גודל

בנוי

סטטוס