גן ילדים ובית ספר חרוב | ירושלים

פבלו אלטמן
טל בן-דורי
סבטלנה קרפטן
נעמה לייב

צוות

מתחם מעונות ישן, המורכב מ- 4 מבנים, שהוסב לקמפוס עבור מוסד חרוב. הקמפוס מאגד בתוכו 9 גורמים שונים לטיפול בילדים נפגעי הזנחה ותקיפה מינית. לכל גורם בקמפוס
הותאמה פרוגרמה ייחודית שאפיינה את צרכיו ואופי המשתמשים בו. עם זאת, תכנון הקמפוס נעשה תוך שימת דגש על אופי מערכת היחסים בין הגורמים, בעבודתם היום יומית על מנת לייצר סינרגיה, שיוכלו להפיק את התועלת המרבית מהקרבה הפיסית ומצד שני שלא יפריעו האחד לשני.
הנגשת המתחם באמצעות תוספת מעליות, מדרגות.
טיפול בחזיתות, תוך בחירת שפה עיצובית שתתאים לאופי הקמפוס והמשתמשים. שינוי מפלסים וניצול שטחים קבורים בקומת המסד. שינוי והתאמת כניסות, התאמת צירי תנועה לפרוגרמה.

על הפרויקט

ירושלים

מיקום

2017

שנה

עמותת חרוב

מזמין

800 מ"ר

גודל

בנוי

סטטוס