מגדל הי טאוור | רחובות

פבלו אלטמן
יאנינה לויט

צוות

תב"ע בסמכות ועדה מחוזית- הוגש
לדיון. הגדלת אחוזי בניה מ- 140%
ל- 600% .
במקביל, הפרויקט נמצא גם בשלב
תכנון מפורט.

על הפרויקט

רחובות

מיקום

שנה

הי גרופ

מזמין

40,000 מ"ר

גודל

תכנון מפורט + תב"ע

סטטוס