מגרש 112 | מודיעין

פבלו אלטמן
נעמה לייב פקרמן

צוות

מבנה משרדים וקומת מסחר כפולה,
הנמצא ברחוב הראשי של מע"ר
מודיעין.
מגרש גדול וארוך המתמודד עם נסיון
לקבל חזית מסחרית מקסימלית ונראות
לאורך כל ציר התנועה.

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

שנה

מזמין

30,000 מ"ר

גודל

הצעה

סטטוס