מגרש 9001 | טירת הכרמל

פבלו אלטמן
נעמה לייב פקרמן
אילן צ'רנין

צוות

על הפרויקט

טירת הכרמל

מיקום

שנה

רסקו- ישרס

מזמין

80,000 מ"ר

גודל

בתכנון

סטטוס