מורשת | מודיעין

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

שנה

קבוצת הדר

מזמין

12,040 מ"ר

גודל

בתכנון

סטטוס