מורשת | מודיעין

פבלו אלטמן
יובל טל-גרבי
נעמה לייב

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

קבוצת הדר

12,040 מ"ר

שנה

מזמין

גודל

בתכנון

סטטוס