מכללת פרס A | רחובות

פבלו אלטמן
מיטל שמחון

צוות

מבנה שתוכנן במשרדנו תחילה עבור משרדים.
לאחר מכן, עם דרישת היזם לערוך שינויים והתאמות בתכנון עבור קמפוס אקדמי פרס, המבנה עבר שינוי תכנון פנימי, שינויים ותוספות חיצוניים כגון
מרפסות לשימוש הסטודנטים יחד עם דרישות פרוגרמתיות שונות דוגמת מילוט, נגישות, מיגון וכו'. בנוסף הוגשה לבנין זה בקשה לשימוש חורג עד
להסדרת השימושים בתב"ע מחוזית. במסגרת שינוי התכנון למרכז אקדמי בבניין זה תוכננו מעבדות
מחשבים, ספרייה, חדרי כיתות, אודיטוריום, חדרי ישיבות ומשרדי
הנהלה.

על הפרויקט

רחובות

מיקום

2010

שנה

מרכז אקדמי פרס

מזמין

5,000 מ"ר

גודל

בנוי

סטטוס