מלון | ים המלח

פבלו אלטמן
יובל טל-גרבי
אילן צ'רנין

צוות

על הפרויקט

ים המלח

מיקום

שנה

מזמין

גודל

הצעה

סטטוס