מסחר ומשרדים | אשדוד

פבלו אלטמן
זלמן נימוי

צוות

מבנה משרדים ומסחר.
קומת מסחר גבוהה, מעליה מרפסת
לרווחת דיירי הבניין, ומבנה משרדים בן
16 קומות.

על הפרויקט

אשדוד

מיקום

שנה

אתגר נדל"ן

מזמין

25,000 מ"ר

גודל

בתכנון

סטטוס