מעונות סטודנטים פרס | רחובות

פבלו אלטמן
נעמה לייב
ירין מאיר
אילן צ'רנין

צוות

פרויקט מגורים Co -Living Living Living עבור סטודנטים.
המעונות ממוקמים על קומה מסחרית עם שימושים ציבוריים וחללים שיתופיים המפוזרים לאורך המבנה.

על הפרויקט

רחובות

מיקום

תמיר פיינשטיין

250 יח"ד

שנה

מזמין

גודל

תכנון מפורט + תב"ע

סטטוס