מרכז מסחרי נופים | מודיעין

פבלו אלטמן
זלמן נימוי
שלומי טפירו

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

אילן שם טוב

5,000 מ"ר

שנה

מזמין

גודל

בתכנון

סטטוס