מרכז מסחרי נופים | מודיעין

פבלו אלטמן
זלמן נימוי
שלומי טפירו

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

שנה

אילן שם טוב

מזמין

5,000 מ"ר

גודל

בתכנון

סטטוס