משרדי איזידיאן מהנדסים | בני ברק

פבלו אלטמן
מגנניה קבדה פרידמן

צוות

על הפרויקט

בני- ברק

מיקום

2018

שנה

איזידיאן מהנדסים

מזמין

300 מ"ר

גודל

בנוי

סטטוס