פינס 10 | פתח תקווה

פבלו אלטמן
יובל טל-גרבי

צוות

תב"ע לשינוי ייעוד המעודדת התחדשות עירונית עבור מגרש המיועד במצב המאושר למרכזיית בזק. במצב המוצע מתוכננים שימושים מעורבים בייעוד "מסחר, משרדים ומבני ציבור" יחד במגדל אחד.

על הפרויקט

פתח תקווה

מיקום

שנה

קנדיין ייזום

מזמין

50,000 מ"ר

גודל

הצעה

סטטוס