פנינת המע"ר | מודיעין

פבלו אלטמן
אילן צ'רנין
מיטל צור
טל נגל
ירין מאיר

צוות

על הפרויקט

מודיעין

מיקום

123 יח"ד

שנה

מזמין

גודל

הצעה

סטטוס