קמפוס פרס בנין B | רחובות

פבלו אלטמן
מגנניה קבדה פרידמן

צוות

לאור התרחבות המרכז האקדמי פרס, תכנן משרדנו מבנה נוסף, הצמוד למבנה ומייצרים ביחד קמפוס
אקדמי שלם.
בבניין זה תכנן משרדנו אודיטוריום המונה 300 מושבים, פוויאה, משרדי סגל קבוע, משרדי סגל אורח,
פינות לימוד והנחיה, כיתות לימוד מדורגות, חדרי חוגים, הכל משולב יחד עם מסחר בקומה התחתונה.

על הפרויקט

רחובות

מיקום

2015

מרכז אקדמי פרס

7,000 מ"ר

שנה

מזמין

גודל

בנוי

סטטוס